Hoppa till innehåll

Historien om harpan

Freecell patiens

Ett av världen absolut mest populära spel är Harpan. Förklaringen till det ligger till viss del på att det är ett spel som man kan “spel med sig själv” – enkelt och lättillgängligt med andra ord. Men dagens popularitet och spridningen av det kan härledas till digitaliseringen av spelet. Denna digitalisering påbörjades 1990 då Microsoft gav ut den första versionen av spelet. Det gjorde man av en ren tillfällighet, då det var en praktikant på företaget som utvecklade det. Spelet var så fiffigt, tyckte de överordnade, att man bestämde att det skulle ingå i operativsystemet i alla persondatorer – som ett led i att göra det enkelt och roligt att lära köparna hur man använder en dator.

Men på frågan var spelet ursprungligen kommer ifrån är det ingen som riktigt vet med hundraprocentig säkerhet. Det finns olika teorier eller historier.

Kom spelet harpan från Frankrike

En del historiker menar att spelet utvecklades under medeltiden då det blev populärt att spela kort överlag. Och den mest accepterade idén är att det var fransmännen som utvecklade kortspelet – framförallt det som idag är känt som Harpan patiens. En del historiker menar att det rent av var generalen Napoleon Bonaparte som uppfann spelet. Detta skulle han ha gjort medan han befann sig i exil på ön St. Helena. Det finns till och med en variant av spelet som kallas “Solitaire St. Helena”.

Spådom och spelet harpan

En del historiker menar att spelet utvecklades i de baltiska länderna – som en slags spådom. Man tror att dessa spågummor använde spelets utkomst för att förutsäga framtiden. Det betyder att man använda spelet som ett slags mätinstrument för lycka. Om man förlorade spelet flera gånger i följd var det en indikation på att det kunde vara en olycka på väg. Om spelaren däremot vann ofta var det en indikation på att framtiden skulle bli bra.

Etymologin om spelet harpan

På engelska kallas spelet harpan för patiens, som betyder tålamod. På franka heter spelet solitair, vilket också betyder tålamod. Det kan i gengäld härledas till latinets solo som betyder ensam. Det svenska ordet harpan har ingen etymologisk förankring i singel-spel eller tålamod.

Fler delar av spelet har ord som är franska eller härleds till franskan till exempel tablå som är den del av spelet där man spelar upp korten på. Det finns också flera gamla böcker från Frankrike, på franska, som beskriver äldre versioner av Harpan. Sammantaget gissar de flesta att spelet har sitt ursprung i Frankrike.

Datoråldern och harpan

Det var, som ovannämnt, en praktikant, vid namn Wes Cherry som var upphovsmannen till Windows-versionen av Harpan. Han skapade den första versionen av spelet som praktikant hos Microsoft. Året var 1988.  Men den som brukar krediteras för att ha utvecklat de första Harpan-spel för datorer var Brad Fregger. Han arbetade som programutvecklare för ett företag som hette Spectrum Holobyte. Spelet gjordes tillgängligt för Commodore Amiga, Macintosh och PC. Hans spel fick namnet Solitair Royal och hade åtta versioner:

  • Calculation,
  • 3 Shuffles and a Draw,
  • Corners,
  • Golf,
  • Pyramid,
  • Reno,
  • Klondike
  • Canfield

1992 utvecklade sedan det amerikanska företaget Quantum Quality Poductions ett spelpaket de kallade för Solitary Journey som innehåller mer än 100 olika versioner av Harpan. Varje version hade sin egen statistikfunktion.

Allt eftersom tiden gick utvecklade allt fler företag den här typen av harpan-spel. Detta eftersom man märkte att det fanns en marknad för det. Men det var Microsoft som gjorde att populariteten ökade exponentiellt. När man lät harpan ingå i operativsystem Windows 3.0 gav man spelet en ordentlig skjuts.